مدیر اجرایی : شکاری 09120671433         ستاد اجرایی  : 38466300-051
 

اخبار

مجموعه رویدادها، تازه ها و اخبار کورپوریت7
نمایش در هر صفحه
13 7 98
اخبار همایش خراسان رضوی

آقای ابوالفضل مکرمی فر مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی با اشاره به برگزاری همایش فرصت های رمایه گذاری استانهای شرق کشور در مشهد مقدس، از رومایی آلبوم فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری این استان در این همایش خبر داد.

13 7 98
اخبار همایش خراسان رضوی شهریور25

جناب آقای مکرمی فر مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی:همایش سرمایه گذاری گردشگری منطقه شرق کشور، 18 مهرماه در مشهد برگزار می شود.