18 مهر ماه - هتل پارس مشهد
مدیر اجرایی : شکاری 09120671433         ستاد اجرایی  : 38466300-051
 

اخبار همایش خراسان رضوی

اخبار همایش خراسان رضوی
خلاصه

آقای ابوالفضل مکرمی فر مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی با اشاره به برگزاری همایش فرصت های رمایه گذاری استانهای شرق کشور در مشهد مقدس، از رومایی آلبوم فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری این استان در این همایش خبر داد.

13 7 98

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)