مدیر اجرایی : شکاری 09120671433         ستاد اجرایی  : 38466300-051
 
2.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg

برگزاری پنل تخصصی

خلاصه

برگزاری پنل تخصصی با حضور مدیران و فعالان صنعت گردشگری و سرمایه گذاری وبررسی راه کارهای توسعه,رفع مشکلات و عوامل بازدارنده و کاهش دهنده سرمایه گذاری


توضیحات

مهمترین هدف این همایش برگزاری پنل تخصصی بررسی سیاستهای کلی سرمایه گذاری و همچنین سیاستهای تشویقی سرمایه گذاری در حوزه گردشگری با حضور مدیران ارشد هر استان و فعالان حوزه گردشگری و همچنین علاقه مندان به حضور در این صنعت می باشد. در این پنل تخصصی راه کارهای توسعه سرمایه گذاری و رفع مشکلات سرمایه گذاران و عوامل بازدارنده و کاهش دهنده حضور بخش غیردولتی بررسی و واکاوی خواهد شد . در این بخش جلسه گفتگو و پرسش و پاسخ بین مسئولین و فعالان برگزار می گردد که خروجی این جلسه می تواند همراه توافقات و همکاریهای دو جانبه و چند جانبه ما بین بخش دولتی و خصوصی باشد.