مدیر اجرایی : شکاری 09120671433         ستاد اجرایی  : 38466300-051
 
مهر و ماه.jpg
  • مهر و ماه.jpg
  • مهر و ماه.jpg
  • 11.jpg

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری

خلاصه

معرفی فرصتها و ظرفیتهای سرمایه گذاری شرق کشور توسط مسئولین گردشگری هر شش استان : استان سیستان و بلوچستان ، استان کرمان ، استان سمنان ، استان خراسان رضوی ، استان خراسان شمالی ، استان خراسان جنوبی


توضیحات

یکی از اهداف مهم دیگر برگزاری این همایش ،معرفی ظرفیتها و فرصتهای سرمایه گذاری شرق کشور می باشد. استانهای شرقی کشور به دلیل دارا بودن شرایط ویژه و جذاب و جاذبه های طبیعی شامل : کویرها ، کوههای سنگی ، نمکزارها ، چشمه های آب گرم و آبشارهای طبیعی در حوزه بومگردی و طبیعت گردی در چندسال اخیر بسیار مورد توجه گردشگری داخلی و خارجی قرار گرفته است . با توجه به تمام پتانسیلها و بهره گیری هر چه بیشتر از آن در جذب سرمایه گذاری جهت توسعه امکانات این مناطق گردشگری و تبلیغات جهت جذب گردشگران توسط آژانسهای مسافرتی و گردشگری یکی دیگر از رسالتهای برگزاری این همایش می باشد که با همکاری مسئولین گردشگری هر استان صورت می پذیرد.